• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

Загальновідомо, що виховання – складний і багатогранний процес. На виховання особистості впливають родина, оточення, школа.

За сучасний умов провідну роль у цьому відіграє школа, класний колектив, педагоги. Мудрий педагог організує виховну роботу в учнівському колективі так, щоб спрямувати розвиток дитини на формування духовно – моральних якостей, допомогти їй повірити у свої можливості, у свою винятковість та неповторність з тим, аби формувалася цілеспрямована, високоорганізована , висококультурна особистість, спроможна реалізувати свій інтелектуальний потенціал, творчі здібності в умовах сучасного суспільства.

В основу виховання особистості в Золочівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 покладено особистісно - орієнтований підхід, в основі якого лежать технології психолого – педагогічного проектування, які передбачають активне залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості, глибокої поваги і розуміння.

Учнівське самоврядуванняне є формальним органом шкільного життя. Це можливість навчитися жити і працювати за законами демократичного суспільства. Діяльність шкільної ради самоврядування різноманітна і насичена. У центрі уваги – різноманітні заходи:

· навчання лідерів,

· шефство над учнями початкових класів;

· благодійні ярмарки;

· предметні тижні;

· дні учнівського самоврядування;

· акції «Я – господар своєї школи», «Живи, книго!»;

· спортивні змагання, турніри;

· виховні години;

· анкетування;

· загальношкільні лінійки;

· чергування у школі;· свята, конкурси, ігротеки.

РЕАЛІЗАЦІЯ

ЦІЛЬОВОГО ПРОЕКТУ
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
« ПРОМЕТЕЙ»

МЕТА ПРОЕКТУ:

створення і впровадження у практику роботи школи ефективної моделі учнівського самоврядування

ЗАВДАННЯ

* організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування школи, яка б відповідала потребам сьогодення;

* розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі в учнівського самоврядуванні;

* визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;

* ініціювання та реалізація соціально значущих проектів, програм, акцій;

* реалізація програми навчання лідерів;

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ЗУСИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ТА РАДИ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА:

* моделі учнівського самоврядування, спрямованій на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності:

* визначенні соціально-педагогічних можливостей позаурочної діяльності школи для впровадження ефективної моделі учнівського самоврядування;

* впровадженні перспективних технологій навчання молодіжних лідерів;

* освоєнні нових підходів з проблеми самоврядування.

Організаційно-методичне супроводження проекту в школі здійснює

РАДА КООРДИНАТОРІВ ПРОЕКТУ У СКЛАДІ

Директора школи -

Любинецького Василя Васильовича

Заступника з НВР -

Соляр Наталії Володимирівни

Педагога – організатора –

Лисенко Олени Михайлівни

Класних керівників -

Павлюк Галини Олексіївни

Мельник Ірини Данилівни

Єгерєвої Лариси Олександрівни

Мерещак Ганни Іванівни

ФУНКЦІЇ РАДИ КООРДИНАТОРІВ

* інтегративно – координаційна, яка полягає в об’єднанні та координації зусиль всіх структур школи;

* навчально-методична, зміст якої полягає у забезпеченні методичним інструментарієм, навчальними програмами; в організації навчання педагогів і лідерів учнівського самоврядування;

* дослідницька, яка реалізується через здійснення широкого спектру досліджень, моніторингу стану та динаміки розвитку учнівського самоврядування творчих об’єднаннях;

* інформаційно-рекламна, завданнями якої є створення інформаційного позитивного іміджу

дитячої організації, рекламування діяльності органів учнівського самоврядування.

ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

* усвідомлення учнівською молоддю важливості участі у розв’язанні актуальних проблем на рівні школи, району;

* розвиток громадянської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді; набуття соціальної дії через участь у реалізації соціальних проектів;

* оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та розвитку життєвої компетентності;

* залучення молоді дог безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема;

* розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування;

розробка механізмів залучення молоді до активної участі в самоврядуванні.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО САМОВРЯДУВАННЯ УЧНІВ

І. Загальні положення.

1.1 Учнівське самоврядування – добровільна дитяча громадська позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості колективу школи, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків.

1.2 Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно - правовими документами та цим Положенням.

1.3 Учнівське самоврядування організовується з учнів школи.

1.4 Для координації роботи учнівського самоврядування за власним бажанням призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного персоналу, які

консультують учнів відповідно роботи окремих напрямків.

МЕТА І ЗАВДАННЯ

2.1 Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

2.2 Головною метою є:

* захист прав та інтересів своїх членів;

* інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

* розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі;

2.3 Завдання:

* формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

* формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

* формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

* розвиток творчих рис характеру, а саме6 цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

* залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

* об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

* розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ «ЮНІСТЬ»

1. Загальні положення.

1.1 Парламент учнівського врядування школи є виконавчим органом учнівського врядування. Він покликаний активно сприяти згуртованості колективу школи, формуванню всіх учнів свідомого та відповідального відношення до своїх справ та обовязків,які зазначені у Статуті школи, у Єдиних вимогах до учнів і Положенні про центри врядування.

1.2 Парламент складається із заступників органів врядування класних колективів - активних, дисциплінованих учнів 5-11 класів та Голови шкільного товариства «Юність»

1.3 Парламент обирається на загально шкільних зборах, які проводяться раз на рік.

2. Завдання і зміст роботи парламенту.

2.1 Основні завдання парламенту - сприяти педагогічному колективу школи у подальшому розвитку у дітей життєвої активної позиції. У вихованні національної свідомості, у створенні необхідних комфортних умов для розвитку в учнів їх здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності.

2.2 Парламент школи організує роботу системи учнівського врядування школи.

2.3 Парламент бере участь у створенні комісій врядування.

2.4 Парламент бере участь у реорганізації, злитті або скасуванні комісій врядування.

2.5 Парламент підбиває підсумки роботи комісій врядування.

2.6 Парламент сприяє розвитку навичок самообслуговування, вихованню свідомої дисципліни та культури поведінки, а також виконанню учнями Статуту школи та Єдиних вимог до учнів

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Голова шкільного товариства «Юність» повинен бути:

* чесною і порядною людиною;

* винахідливим;

* об'єктивним;

* ініціативним, докладати до будь-якої справи свої зусилля, думки, пропозиції;

* давати поради, але ненав'язливо;

* бути уважним товаришем, вміти відповідати за свої дії, вчинки, слова;

* гідно сприймати критику на свою адресу;

* за роботою не забути про відпочинок.

10 ЗАКОНІВ ЛІДЕРА

Я – лідер, і я відповідаю за кожен вчинок своїх підлеглих.

Я зобов'язаний прислухатись до думки кожного учня школи.

Я вихований, працьовитий, толерантний.

Я повинен бути в курсі всіх подій, які відбуваються в школі.

Я в першу чергу раджу, а потім – контролюю і караю.

Я ввічливий, терплячий і стриманий.

Я ввічливий, терплячий і стриманий.

Я справедливий і людяний.

Я творчо підхожу до всіх справ, я з гордістю ношу звання лідер.

Я завжди посміхаюсь – дарую гарний настрій своїм друзям та товаришам.

Кiлькiсть переглядiв: 1090

Коментарi